top of page

Anbefalinger, taler og tekster af andre om Life-boats

Åbningstale ved Life-boats ankomst til København
af Else Marie Bukdahl, Dr. Phil.

De er præget af et fint samspil mellem det lokale, det nationale og det globale. Og hvor forskellige de end er så har de et mål tilfælles. Det er en energisk stræben efter sammenhold, fred og menneskelighed. Flere af dem har - gennem deres liv - smerteligt oplevet, at denne stræben ofte har været vanskelig at virkeliggøre, ja ligefrem er blevet trådt under fode.

1

Tale ved Life-boats ankomst til København
af Jens Erik Sørensen, direktør for Copenhagen Conctemporary.

Når en kunstner har gået helt ud til grænsen for at realisere sin ide, så giver det også os alle sammen en uforglemmelig oplevelse, det er det kunsten kan og det er netop det Copenhagen Contemporary her på Papirøen også gerne vil vise. I hallen ved siden af kan man gå ind og forsikre sig om at der også er en anden kunstner som er gået helt ud til grænsen, eller måske over; Kiefer -der udstiller sine 4 kæmpe fly i bly inde ved siden af. På samme måde udfordrer de vores sanser og tager os med på en rejse uden at vide hvorhen, men den har mange veje.

2

Marit Benthe Norheim - en meningsskabende kunstner
af Inger Grund Petersen, Turistchef - Sæby

l en tid med stor splittelse i det europæiske projekt, er det netop den grænseoverskridende kulturelle udveksling og stærke kunstneriske projekter som ”Life-boats”, der kan skabe sammenhængskraft og mellemfolkelig forståelse. Den har vi brug for - både politisk og i erhvervsmæssig henseende.

3

Life-boats omfavner livet
af Jesper Erik Sørensen, journalist i DR

”Kunst er en rejse i sindet. God kunst sender dig på en lang rejse og Marit Benthe Norheim tager dig endnu længere. Life-boats er en kærlighedserklæring til livet, et projekt, som - når trosserne kappes til den første sørejse - fødes og tager magten over sin egen skæbne. Marit Benthe Norheim spinder med sin kunst et net for at fange mennesket ind og give det handlekraft. Kunst skal ikke være til i sig selv, men rykke og flytte, sætte samtaler og humane processer i gang. Life-boats inviterer os alle ombord og gør os til deltagere i et projekt, der handler om etisk og moralsk stillingtagen til sit medmenneske.”

4

LIFE-BOATS til mit liv
af performancekunstner, Inga Gerner Nielsen

LIFE-BOATS kan blive sådanne rum for os. De kan bevæge sig ind og åbne sig som fora, som mennesker måske ikke engang vidste de manglede. De rummer muligheden for at vi alle kan blive hørt hvor vi er i livet. De kan lade os dele vore længsler, liv og minder.

5

LIFE-BOATS af Holger Koefoed,
kunsthistoriker, forfatter og Førsteamanuensis - Norge

Det ligger en optimisme og en kraft her som vi sårt trenger etter økonomiske kriser og kuturell depresjon. - Nordboerens reiselyst har ført til andre måter å erfare på enn det å samle i lader, og dette kunstprosjektet kan være et bilde på Nordens bidrag til vår felles europeiske kultur at det kan skapes fantastiske samfunn og kulturer av den nordiske modell - politisk, sosialt og kunstnerisk. Dette prosjektet er ikke ideologi i fast form, men vil fungere mer åpnende og inspiratorisk. Det finnes alternativer også i denne tid som så sårt trenger nettopp det.

6

Kulturhovedstadens Flagskibe er klar til årets sommertogt 2017
Pressemeddelelse fra Aarhus Europæiske Kulturhovedstad 2017

“De tre fantastiske Life-boats har formået at bevæge og vække fantasien hos alle, der har set dem komme glidende ind i Limfjorden og i havnene rundt om i regionen. Nu drager de tre både ud på deres videre færd til nye landsdele, og vi er begejstrede for at være med til at dele deres visionære budskaber, håb og optimisme med et nyt publikum.
Med denne tur er Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 med til at skabe nye kreative strømninger i visionerne for fremtiden,” siger programdirektør Juliana Engberg.

7

Indlæg fra erhversseminar i Skagen om Life-boats, af Dr. Phil
Else Marie Bukdahl, tidl. Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

Marit Benthe Norheims skulpturer rummer næsten altid et dobbeltperspektiv. De er fyldt af nærvær, men har samtidig et almengyldigt perspektiv. Denne dobbelthed er på en en anskuelig måde blevet fortolket af Geir Johnsons musik, der er indbygget i mange af hendes skulpturer

8

En anbefaling af Life-boats
af region Nordjylland, Frederikshavn og Hjørring Kommune

”Life-boats-projektet placerer sig i krydsfeltet mellem ”kreative alliancer” og ”kultur og erhvervs-samarbejder”. Det involverer både kunstner, kulturvirksomheder, erhvervsliv, vidensinstitutioner samt turist- og oplevelsesindustrien. - Styrken ved Marit Benthe Norheim’s værker er ikke kun den høje kunstneriske kvalitet. Hendes kunstneriske gennemslagskraft er betydelig. Hendes værker bevæger alle. De åbner for oplevelser for alle uanset alder, uddannelsesbaggrund eller social position.”

9

Boganmeldelse af "Skibet er ladet med Minder",
skrevet af Zorana Antonijevic, til European Journal of Women’s Studies

A Shipload of Women’s Memories: Narratives across Borders is a remarkable and outstanding book, well researched, well written and accessible beyond the narrow circle of academics. I would strongly recommend it not only to students of social sciences or gender studies, feminists and visual artists but to anyone interested in learning about our societies and the ways in which diversity and dialogue can connect us in resisting intolerance, violence and war.

10

Anbefaling av Marit Benthe Norheim
af kunsthistoriker, dr. phil og kunsthistoriker Jorunn Veiteberg

Mange av Marit Benthe Norheims sine monumentale skulpturar er mobile.
Det er kunst som henvender seg til folk der folk er, og som tar opp eksistensielle og humanistiske tema som aldri går av moten.

11

Anbefaling af Life-boats
fra Jens Frimann Hansen, leder af og Helsingør Teater

Marit Benthe Norheims ”Life-boats” er en både fascinerende og intelligent rejse, et åbent værk, der ikke udfolder sin mening gennem en institiution, men i et direkte møde med tilskueren.Værket er en appel eller en invitation til barnet, tilskueren, betragteren, kunstmuseet, byen, nationen om at træde indenfor og være med. En elementær, banal, triviel og arkaisk egenskab, som vi måske allerede har mistet i vores bestræbelse på at ville omslutte hele verden.

12

Anbefaling til projekt ”Life-boats”,
af Mary Miller, Chef for den nye Opera i Bergen, Norge

Her new project Life Boats, presents a natural progression from the beautiful Rolling Angels, work which I also took to the UK in 2000, through the Caravan Women / Campingwome, to a new and vibrant exploration of the moving and iconic female form.

13

Life-boats og klimaet
skrevet af Elsebeth Gerner Nielsen

Life-boats ønsker at demonstrere, at det lader sig gøre – i hverdagslivet og i feriesammenhæng at bevæge sig rundt på en CO2 neutral måde. Life-boats kan endvidere danne baggrund for lokale debatter og lokale formidlingsprojekter omkring energi – der hvor bådene kommer frem. Ligeledes vil der være mulighed for at drøfte og sammenligne energiløsninger på tværs af landegrænser.

14

Kunstner Ole Tersløse
om Marit Benthe Norheim og Life-boats

Benthe Norheim skaber mytologiske figurer i stor skala. De er for mig at se bevidst følelsesladede, hvilket hurtigt kunne blive sentimentalt, men indlevelsen får modspil af en æstetik, der er dis-sonansfyldt og forvreden.

15

Lifeboats blir Lifesounds,
af Ruth Wilhelmine Meyer, sanger og vokalkunstner - Norge

Slik setter Marit Benthe Norheim i gang bølger av nye visjoner i verden med sine høyst visjonære, men helt konkrete skulpturer.

16

Anbefaling af Life-boats projektet
af Dan Arnløv Jørgensen, Fmd, Kulturregion Trekantområdet

”Marit Benthe Norheims ”Life-boats” projekt er en storslået kunstnerisk vision for, hvordan man kan binde mennesker og områder sammen. Projektet krydser grænser og skaber kontakt, og det trækker tråde tilbage til vores fortid, hvor vikinger stod ud i deres skibe på Europas have og floder og bragte danske varer og vaner til fjerne egne og kom hjem med indtryk og genstande fra andre kulturer.”

17

Anbefaling om «Life-boats» og samarbeide med Polen
fra Jørn Simen Øverli, Visesanger - Norge

Fra mitt ståsted er det naturlig å knytte sanger til båtene. Båtene skal krysse grenser og skape kontakt og det er viktig og naturlig at de er fylt med mange slags kunstuttrykk. Sanger er en av de beste snarveiene for å skape forståelse for hverandres kultur, slik båtene er ment å gjøre.

18

Projektet relateres til Region Nordjylland,
af Thomas Østergaard, tidl. Kultur og fritidschef, Frh. Kommune

Projektet imødekommer desuden Kulturaftalens satsning på børnekultur i det tusinder af børn i Nord-jylland og langs de europæiske kanaler vil møde professionel kunst i deres hverdag, medvirke som kulturbærere og kulturskabere i en professionel kunstnerisk proces og samtidig synliggøre Nordjylland, som et åbent, tolerant og kunstnerisk rigt talenteret område i Europa.

19

Når kunst flytter bjerge og mennesker, af Elsebeth Gerner Nielsen
Klumme om "Livs-både", bragt i en række aviser

Målet er at samle mennesker på tværs af religion, kultur og køn, høj som lav, til en drøftelse af, hvordan vi kan leve med hinanden i det 21. århundrede på trods - eller måske i kraft - af vores forskellighed. Som afsæt for den samtale rummer de tre skibe en række fortællinger.

20

EUROPAS FREMTID – REDNINGSBÅDE TIL EUROPA
Hvorfor er Life-boats så vigtigt som et fælles Europæisk projekt?
af Inger Grund Petersen

Life-boats udfylder et folkeligt behov for et nyt fokus, som hylder forskellighederne og kreativiteten som omdrejningspunkt for et nyt, innovativt og bæredygtigt Europa.
LIFE-BOATS som udtryk for skibe, båret af fælles drømme, liv og livsvigtige erfaringer, udtrykt gennem en kvindelig vinkel på livet – fundamentale livsytringer og nære relationer gennem mellemmenneskelige møder ad Europas vandveje - med KUNSTEN som udtryk og en åben invitation til at bidrage til det samlede budskab om fred gennem erfaringsudveksling fra kvinde til kvinde og fra kvinder i alle livsaldre til mænd og kvinder på de steder, skibene besøger.

21

Citat fra pressemeddelelse ved åbningen af Life-boats udstilling
på Kvindemuseet i Aarhus

"For Kvindemuseet har det ganske særlig betydning, at Marit Benthe Norheim med sin kunst giver stemmer og synlighed til kvinder. Det er et entreprenant kunstnerisk projekt, som forstår og fortolker kvindeligheden på mange planer, og involverer mange elementer - fra den fysiske opbygning af skibene til eksistentielle overvejelser over, hvad kvindelivet omfatter.
Marit Benthe Norheim arbejder med involvering på mange planer, arbejder i rum ude og inde, i faste former og bevægelse, Hun kommunikerer, insisterer og åbner op. Hendes kunst inspirerer og vidner om, at man kan arbejde i store formater og med uhåndterlige emner – og kan lykkes med det".

Merete Ipsen, Museumsdirektør, Kvindemuseet Aarhus

22

Livet er som en sejlads
Sognepræst Eva Jerg, holdt hyldesttale for Life-boats
ved deres besøg i Fredericia.

Kvinderne - skibene - er ladet
med længsel, med liv, med minder.
Nu ligger de her, forsvarligt tøjrede:

Både længslerne, livet og minderne.
Men sandheden er jo, at hverken længsel, minder eller livet selv lader sig fortøje.

23

bottom of page