top of page

Anbefaling om «Life-boats» og samarbeide med Polen
fra Jørn Simen Øverli, Visesanger - Norge

Anbefaling om «Life-boats» og samarbeide med Polen
fra Jørn Simen Øverli, Visesanger - Norge

Marit Benthes «Life-boats» er et storslått prosjekt som handler om grunnleggende og allmengyldige aspekter i vår menneskelige tilværelse. Det kan romme svært mye etterhvert som det blir satt ut i livet. Kommunikasjon er nøkkelordet.

Fra mitt ståsted er det naturlig å knytte sanger til båtene. Båtene skal krysse grenser og skape kontakt og det er viktig og naturlig at de er fylt med mange slags kunstuttrykk. Sanger er en av de beste snarveiene for å skape forståelse for hverandres kultur, slik båtene er ment å gjøre.

Å starte ferden til «Lengsel», «Liv» og «Minner» i Polen gir viktige signaler. Polen er underveis på sin egen skjøre og farefulle ferd til et moderne, fredelig demokrati, og det skjer mange nye og spennende ting på denne ferden hele tiden. Holdninger, mentalitet og innstillingen til hverandre forandrer seg hele tiden. Troen på en lys fremtid øker, og sanger er og har vært en viktig inspirasjonskilde på veien. I dag er Polen allerede blitt et av de aller viktigste nye nære samarbeidsland for Norge og Skandinavia, og de kommuniserer stadig bedre med andre europeiske land.

Polen er et sentralt europeisk kulturland med lange og viktige tradisjoner innenfor skulptur, maleri, litteratur, scenekunst, arkitektur, m.m, og ikke minst musikk, lenge før disse disiplinene ble underlagt en moderne utvikling i Nord-Europa, hvor vår moderne kultur historisk og dypest sett ikke minst bygger på impulser fra Sentral-Europa, blant annet Polen. Vi trenger å lære mere om Polen her i nord på mange felt. Båtene bør lastes med norske, nordiske og polske sangere og musikere i forening. Dette er også under planlegging de stedene båtene skal besøke på sin ferd, og båtene får stadig nye venner, før de er sjøsatt.

Jeg har arbeidet mye i Polen de siste årene og har hatt turneer og enkeltkonserter med mitt polsk/norske band Karuzela, (www.karuzela.no) som framfører polske sanger på begge språk. Sentrale kulturmyndigheter i landet har bedt meg om å fortsette. Et samarbeid med Marit Benthe Norheim er i gang og hun har vært i Polen og holdt foredrag om Life-boats, og det resulterte i stor interesse fra kulturmyndighetene. Nå er vi i gang med å organisere en tur for «Lengsel», «Liv» og «Minner» langs Polens store flod WisÅ‚a (Vistula). Den historiske ferdselsåren i landet. De fleste store byene ligger ved WisÅ‚a og vi planlegger å ankre opp ved 10 – 12 havner og har kontakter med lokale kunstnere for samarbeid. Karuzela og andre polske og norske musikere blir med på ferden.

Jørn Simen Øverli, visesanger

bottom of page