top of page
Skagen Odden Natur- og kulturcenter, 1. oktober 2010

Indlæg fra erhversseminar i Skagen om Life-boats, af Dr. Phil
Else Marie Bukdahl, tidl. Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

Indlæg fra erhversseminar i Skagen om Life-boats, af Dr. Phil
Else Marie Bukdahl, tidl. Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

Billedkunstneren Marit Benthe Norheim er først og fremmest kendt for de mange helt unikke skulpturer og installationer – ofte i meget stor skala, som hun har skabt i især Norge, Danmark, England og Island. Hun har en ganske særlig evne til at give de steder, hvor hun har rejst sine skulpturer, en ny identitet og en fascinationskraft, der skaber lys og glæde i dagliglivet. Vi behøver blot at tænke på Fruen ved Havet, som de fleste af jer kender og som er blevet et vartegn for Sæby. Næsten alle sine skulpturer har hun modelleret i beton. De udstråler både en formmæssig enkelhed, en særlig sensibilitet og en intens udtrykskraft.

Marit Benthe Norheims skulpturer rummer næsten altid et dobbeltperspektiv. De er fyldt af nærvær, men har samtidig et almengyldigt perspektiv. Denne dobbelthed er på en en anskuelig måde blevet fortolket af Geir Johnsons musik, der er indbygget i mange af hendes skulpturer.
Marit Benthe Norheim har også været optaget af at skabe skulpturer, der bevæger sig og som derfor er i stand til at skabe nye oplevelsesrum og afdække nye perspektiver. Det viser Rullende Engle (2000-2001), som i kan se her på stedet, med al ønskelig tydelighed.

Forholdet mellem skulptur, bevægelse og musik har Marit Benthe Norheim fortolket på en helt ny måde i de fem campingkvinder på hjul, som I også har mulighed for at se i denne udstilling. I møder forskellige kvinder, der dækker campingvognene med deres skørt og viser forskellige sider af den ofte gådefulde kvindenatur. Vi bliver konfronteret med den farlige fristende Sirene, den fromme Maria beskytteren, den bange og ængstelige flygting, den altfavnende campingmamma og den smukke brud.
Campingkvinderne viser, at billedkunsten rummer en særlig sansebåret erfaring, der udvider vor oplevelsesfelt, samtidig med at nye sammenhænge dukker op, der er forsvundet i vor fragmenterede og uforudsigelige verden. Netop fordi Campingkvinderne kan og har kørt rundt i snart hele Skandinavien, har de haft mulighed for at formidle disse oplevelser på en ny og mere direkte måde. Nye bånd blev knyttet mellem kunstens verden og vor hverdagsvirkelighed.

Med Life-boats – som er en sejlende installation, der består af tre både, der er formet som kvinder - er Marit Benthe Norheim i færd med at skabe – ja snart søsætte et værk, der er i stand til at etablere nye og meget omfattende forbindelseslinier. På deres rejse gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig og gennem deres mange ophold i de forskellige byer vil de kunne skabe nye kontakter og derigennem synliggøre det fælleskab i Eu, som vi ofte glemmer. De kan bygge en bro mellem Kunst, kultur og samfund i Vendsyssel og kunst- og samfundslivet i Eu, som i fremtiden skal danne grundpillen i europæisk kultur. Jeg tror, at de skal sejle fra Skagen, hvor der engang blev skabt dansk kunst, der nu er på vej ud i Europa – tænke blot på Anne Ancher og P. S. Krøyer, der snart bliver præsenteret i de europæiske museer. Men de tre ”sejlende kvinder” bliver samtidig et symbol på Vendsyssel og dets aktuelle bestræbelser på at skabe balance mellem tradition og nybrud, mellem det lokale og det globale og sætte sand menneskelighed i fokus.

Vi håber, at ”de sejlende kvinder” kan blive søsat og virkeliggøre vore drømme om, at de kan skabe nye livsbekræftende forbindelser og skabe grundlag for kærlighed og fællesskab.

Dr. Phil og tidliger rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl

bottom of page