top of page

EUROPAS FREMTID – REDNINGSBÅDE TIL EUROPA
Hvorfor er Life-boats så vigtigt som et fælles Europæisk projekt?
af Inger Grund Petersen

EUROPAS FREMTID – REDNINGSBÅDE TIL EUROPA
Hvorfor er Life-boats så vigtigt som et fælles Europæisk projekt?
af Inger Grund Petersen

EUROPAS FREMTID – RETHINK
REDNINGSBÅDE TIL EUROPA
Når krig og ufred raser, har kvinden, moderen, søsteren og datteren ofte været den forsonende og samlende faktor, som har appelleret til fred, tilgivelse og …
HVORFOR ER LIFE-BOATS SÅ VIGTIGT SOM ET FÆLLES EUROPÆISK PROJEKT?
Den 25. marts – på Det Europæiske Fællesskabs 60 års-dag – stod Esteban Gonzalez Pons, spansk medlem af Europa Parlamentet – op på parlamentets talerstol og talte dunder til sine europæiske kolleger.
- Europa er IKKE blot et marked – Europa er viljen til at leve sammen. At forlade EU er ikke blot at forlade et marked, men at forlade de DRØMME, SOM VI DELER”, sagde han. - Europa står mere alene end nogensinde i en globaliseret verden, klemt inde mellem Putins tanks mod øst, Trumps mur mod vest, en stigende populisme mod nord og flygtningestrømme fra syd. Der findes ikke noget alternativ til Europa, tværtimod er et fælles Europa garant for fred, demokrati og menneskerettigheder. - Vi har ikke forstået at forklare dette for folk, fortsatte han, men udenfor EU er der mere end koldt, og Brexit er den tåbeligste og mest egoistiske britiske handling, siden man forsvarede de europæiske landes frihed med blod, sved og tårer under den mest ødelæggende krig i Europas historie.
Den lille video med E.G. Pons stærke tale er delt mere end 6. mio. gange via FB ”EPP Group in The European Parlament” og udtrykker en vigtig pointe, som mange politikere synes at have glemt:
EU har i folks bevidsthed først og fremmest handlet om handel, økonomi og begrænsende fri bevægelighed af kapital, varer og mennesker over åbne grænser, jo, men også om begrænsende lovgivning i forhold til . Så da økonomien med finanskrisen for alvor gav problemer og nye flygtningestrømme sammen med en historisk stor migration begyndte at kræve nye forholdsregler i forhold til de åbne grænser, faldt medlemslandenes tiltro til, at man kan løse problemerne sammen gennem EU. Dette har bl.a. helt konkret fundet udtryk i BREXIT, men også i de nye nationalistiske tendenser på tværs af Europa.
Derfor er der brug for, at man gentænker grundlaget og fokus for det europæiske samarbejde, som handler om langt mere end økonomi og sikkerhed. Det er f.eks. blevet nødvendigt igen at nævne de grundlæggende menneskerettigheder, lighed for loven, pressefrihed, fred, miljø og bæredygtig produktion som fælles europæiske værdier i en ustabil og broget politisk situation i landene omkring os. Den stigende migration og de udfordringer Og her kan kunsten, litteraturen og humaniora i det hele taget – få en vigtig rolle at spille i fremtiden.
Rethink
Aarhus har som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 netop sat gentænkning øverst på dagsordenen med overskriften ”Rethink” for alle kulturaktiviteter i feståret. Og Aarhus sender som Europæisk Kulturhovedstad stafetten videre i 2018 til Europas byer med LIFE-BOATS, en sejlende kunstinstallation, som på en gang er et vidnesbyrd om alt det, der binder os sammen – DRØMME, LIV og MINDER – i en fælles fortælling, en kunstnerisk kulturkaravane, som skabes undervejs i samspil med de mennesker, den støder på under rejsen.
KUNSTEN, KULTUREN OG DIALOGEN: FÆLLESSKABETS LIM, der får mennesker til at se styrken i forskellighederne.
Allerede i 2014 udsendte 20 fremtrædende europæiske kunstnere, forskere og intellektuelle efter Morten Løkkegaards initiativ et charter med ønsket om en NY EUROPÆISK RENAISSANCE i forbindelse med projektet New Narrative for Europe.
- Vi skal have kunst og videnskab medinddraget i de politiske processer for at skabe tillid i et politisk kriseramt Europa med udtalt politikerlede og skepsis over for EU. Vi har med andre ord brug for en ny europæisk renæssance, skrev gruppen i 2014. Siden er Brexit som bekendt kommet til, så man kan roligt sige, at behovet for at inddrage EU’s humanistiske, mellemmenneskelige udveksling af erfaringer ikke er blevet mindre.
- Europa har brug for et samfundsmæssigt paradigmeskift – i form af en ’ny renæssance’, skriver initiativtagerne. Udtrykket vækker minder om de revolutionære tænkere, som levede i det 15. og 16. århundrede. En tid, hvor der blev rusket op i samfundsordenen, og hvor samfundet, videnskaben og kunsten bidrog til det grundlag, som vores tidsalder er baseret på i form af vidensøkonomien og videnssamfundet. Dette skift skal være med til at positionere Europa som den førende forkæmper for et bæredygtigt samfund. Europa skal være en drivkraft og en inspiration og det skal ske ved at fastlægge og implementere en global dagsorden for bæredygtig udvikling ved ikke blot at beskytte biodiversiteten, men også den kulturelle diversitet og pluralismen.

Siden udgivelsen er chartret og Morten Løkkegård blevet angrebet fra både venstre og højre - af bl.a. Mette Bock - for at ville ensrette europæisk kultur, for at ville spænde kunsten og kunstneren for en bestemt politisk vogn, etc. etc. Men det afviser de involverede kunstnere på det bestemteste, og intet i chartret berettiger egentlig til denne kritik, selvom det selvfølgelig ligger implicit i teksten, at man ønsker et fælles, humanistisk og pluralistisk Europa - med plads til og styrke i - forskellighederne.

Det er denne europæiske virkelighed LIFE-BOATS skal tappes ind i.
Life-boats udfylder et folkeligt behov for et nyt fokus, som hylder forskellighederne og kreativiteten som omdrejningspunkt for et nyt, innovativt og bæredygtigt Europa.
LIFE-BOATS som udtryk for skibe, båret af fælles drømme, liv og livsvigtige erfaringer, udtrykt gennem en kvindelig vinkel på livet – fundamentale livsytringer og nære relationer gennem mellemmenneskelige møder ad Europas vandveje - med KUNSTEN som udtryk og en åben invitation til at bidrage til det samlede budskab om fred gennem erfaringsudveksling fra kvinde til kvinde og fra kvinder i alle livsaldre til mænd og kvinder på de steder, skibene besøger.
Projektet er ikke i sin grundform et egentligt feministisk projekt, men snarere et KUNSTPROJEKT MED EN STÆRK KVINDELIG INDFALDSVINKEL – i form af Marit Benthe Norheims sejlende skulpturer – som sejler fra nord mod syd, over havet og ad Europas floder og kanaler som en involverende kulturkaravane. LIFE-BOATS er et sejlende narrativ, en kunstinstallation i konstant bevægelse, som samler erfaringer og lokale kunstneriske udtryk op undervejs, og på den måde med-skabes kunstværket kontinuerligt undervejs.
Det er verdens første rejsende skulptur med et indhold med en appel til alle aldre: VI ER ALLE I SAMME BÅD og der er så meget mere, der forener os, end der adskiller os.
Bådene er skabt af kunstneren Marit Benthe Norheim med hjælp af skibsingeniører og mere end 200 frivillige hænder fra mere end 20 nationaliteter, som i tæt fysisk samarbejde har håndstøbt skibene på tværs af sprogbarrierer og kulturforskelle.
Visionen og tankerne bag
Life-boats er et tredelt portræt af kvinden i tre livsaldre, den unge (Mit Skib er ladet med Længsel), den gravide (Mit skib er ladet med LIV) og den aldrende (Mit Skib er ladet med Minder), konstrueret som tre flodbåde, der sejler med skippere og besætning
-Alle har været inde i en kvinde – der skabes livet og næres. Vi deler alle de biologiske komponenter i en livscyklus og det gør os alle lige som menneskevæsner. Jeg tror, at vi har brug for at dvæle ved det livsbekræftende og enkle, som forbinder os, fortæller Marit Benthe Norheim.
-Jeg har altid været optaget af den måde, som folkelige, genkendelige symboler giver adgang til det irrationelle, og jeg har derfor arbejdet en del med f.eks. galionsfiguren som symbol. Så længe mennesket har bevæget sig på vandet, har man haft behov for symboler på beskyttelse. Galionsfiguren som værn mod ukendte farer er en påmindelse og en indrømmelse af, at vi har brug for det irrationelle og åndelige aspekt i mødet med og til forståelse af vores komplekse verden. Galionsfiguren har i dette tilfælde helt overtaget og er selv blevet skib, i stedet for blot at holde udkig fra boven.
Skulpturerne skal sejle på Europas kanaler, som naturligt fører dem gennem hjertet af Europas byer. Mit håb er, at Life-boats kan være med til at forbinde folk og steder gennem kulturel udveksling, på tværs af og på trods af forskelle og grænser. Publikum skal i de byer, skibene lægger til, kunne gå ombord i dem og opleve skulpturernes indre installationer, både af kunstnerisk og skibsteknisk art. Hver skulptur har sin egen identitet og fortælling, som deres ydre og indre udformning forholder sig til, med undertitler fra legen ”Mit skib er ladet med…”.

Hvad er værket? Er det de færdige skulpturer, når de sejler på vandet, hver for sig som skulpturer, og fælles i en sejlende installation ? Eller er processen, rejserne og møderne med den lokale kultur ikke også en del af værket ?

Marit Benthe Norheim håber netop, at Life-boats udvikles i mødet med de mange forskellige mennesker, der involverer sig i projektet undervejs og at visionen videreudvikles løbende i interaktion med de lokale borgere og kunstnere, som de møder ned gennem Europa.
Om bord på skibene er der f.eks. integreret store glitrende, forseglede skattekister, som indeholder længsler, liv og minder fra de mange, der har skrevet deres personlige bidrag til kunstværket undervejs – og der er plads til mange flere, fortæller kunstneren. Det sidste skib i rækken ”Mit liv er ladet med Minder” fragter hele 18 stærke livshistorier fra eksisterende kvinder over 70 år – hver især symboliseret ved mindre galionsfigurer, som skibet bærer på ryg og skuldre.

-Life-boats kan sejle i mange år og deres fortsatte rejseruter vil blive lagt i samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus frem til 2018. Derefter bliver rejserne planlagt i samarbejde med Aalborg, som bliver officiel hjemhavn. Mange lande og byer ønsker besøg af skulpturerne, og jeg håber, at Life-boats kan sejle med et fredsbudskab gennem Europa i mange år fremover, slutter Marit Benthe Norheim.

Hvordan kan kunst og vidnesbyrd om kvindeliv på tværs af grænser åbne for dialog om Europas fremtid ?
Diaglogen begynder med forskellige kunstneriske bud fra lokale unge upcoming kunstnere, etablerede kunstnere, musikere og dansere, som af hver by/region inviteres til at bidrage til eventen hvert sted. Men også lokale skoler og børnehaver inviteres til at arbejde med f.eks. beskyttelsesfigurer/galionsfigurer og fremvise deres ”værker”/digte/sange etc. når skibene gæster deres by.
De involverede byer (Aalborg, Aarhus, Fredericia mfl.) kan give deres unge upcoming-talenter mulighed for at optræde i udlandet som kulturelle indslag med til de lokale events i de byer, der besøges, så LIFE-BOATS samtidig bliver en platform for kulturel udveksling for unge kunstnere/musikere/dansere.
På den måde kan LIFE-BOATS tappe direkte ind i det behov for folkelig og kunstnerisk dialog, som ovennævnte Charter netop efterlyser.
Fra Chartret:
- Uden at se bort fra, hvor vigtig den økonomiske og finansielle lovgivning er, skal der ske et fokusskift i den europæiske politiske institution. Kunst, humaniora og naturvidenskab er afgørende nærringskilder for Europas sociale og politiske institution, takket være det kreative overskud.
- Europa som politisk institution har behov for kunst til at skabe en radikal form for uddannelse i Europa og andre steder i verden. Moderne kunst var oprindeligt et europæisk fænomen, som hentede inspiration fra andre ikke-europæiske kulturer og knyttede kunstneriske bevægelser sammen over hele kontinentet. Nye livsstile dukkede op takket være denne form for radikal uddannelse og anerkendelse af og forståelse for folks forskelle.
- - Europa som politisk institution har brug for en kulturarv, der er både håndgribelig og uhåndgribelig. Arven er ikke blot blevet til over flere generationer, men også på tværs af samfund, grænser og områder. Den fortæller ikke kun om lokal eller national historie, men også historien om, hvad det har betydet at være europæer gennem tiden. Det er et effektivt instrument, som bidrager til følelse af samhørighed blandt og mellem europæiske borgere..

bottom of page