top of page

LIFE-BOATS af Holger Koefoed,
kunsthistoriker, forfatter og Førsteamanuensis - Norge

LIFE-BOATS af Holger Koefoed,
kunsthistoriker, forfatter og Førsteamanuensis - Norge

Fra første gang jeg hørte kunstneren Marit Benthe Norheim fortelle om sitt kommende kunstneriske prosjekt: LIFE-BOATS, var jeg fascinert og fjettret: Kunne det være mulig i vår økonomisk fungerende verden å gjennomføre et slikt fantastisk og eventyrlig kunstprosjekt?

Når jeg nå ser at realiseringen av denne ide er innen rekkevidde, er det bare å gratulere kunstneren og alle de involverte partnere - for det er mange - om virkelig å lykkes med å få det sjøsatt på en slik måte at ideen blir til virkelighet. Det ligger et planmessig og gjennomtenkt arbeid bak alle de forskjellige komponenter dette prosjektet består av. Det er blitt et nordisk samtidskunstprosjket vi kan være stolte av og som det vil bli snakket og skrevet mye om.

Jeg ser hele det lokale engasjement rundt omkring på de plasser som er på reiseruten til disse kvinne-figurlige båtene, som svært viktig. Det ligger en annen visjon om hvordan det eventyrlige i kunsten kan fungere i forhold til nærmiljøer, samarbeid mellom kunstarter og om hva det kan være i begynnelsen av vårt årtusen!
Det ligger en optimisme og en kraft her som vi sårt trenger etter økonomiske kriser og kuturell depresjon.

Jeg tenker på vikingenes drageskip som avfødte skrekk der de for frem langs kyster og elver i Europa. Nå kommer en annen beskjeden flåte av kvinner med et helt annet budskap - ta vare på miljø, reis grønt, fantasien er vår største ressurs etc. Det ligger så mange dimensjoner i dette kunstprosjketet som er viktige og positive hver for seg - og i sum som nærmer seg det eventyrlige! Det trenger vi!

Nordboerens reiselyst har ført til andre måter å erfare på enn det å samle i lader, og dette kunstprosjektet kan være et bilde på Nordens bidrag til vår felles europeiske kultur at det kan skapes fantastiske samfunn og kulturer av den nordiske modell - politisk, sosialt og kunstnerisk. Dette prosjektet er ikke ideologi i fast form, men vil fungere mer åpnende og inspiratorisk. Det finnes alternativer også i denne tid som så sårt treger nettopp det.

Hilsen og lykke til videre

Holger Koefoed

bottom of page