top of page

Lifeboats blir Lifesounds,
af Ruth Wilhelmine Meyer, sanger og vokalkunstner - Norge

Lifeboats blir Lifesounds,
af Ruth Wilhelmine Meyer, sanger og vokalkunstner - Norge

tre skip.......tre skulpturer.......tre kvinner ......tre stadier
Kvinner i tre stadier.
Det stråler så sterkt ut fra båtene til Marit Benthe Norheim at de må få svar fra levende kvinner på land.
Båtskulpturene må transformeres i sosiale lydskulpturer: Lifesounds
Båtene «Lengsel», «Liv», og «Minner» må møte barn, gravide kvinner og kvinner over 70 når de legger til kai.
Vi må høre lyden av dette møtet. Vi må høre barnestemmer i de underligste varianter, eldre som nynner en gammel sang fra felles musikalsk arvegods, og ikke minst må vi høre lyden av det ufødte liv: mange gravide samlet med kontaktmikrofoner på magene slik at vi alle kan høre det sammen.
Slik bindes vi sammen i en felles lydskulptur.
Dette er universelt, udelelig knyttet til livsyklus og livserfaringer. Sterkt og uantastelig.

Helt konkret ser jeg for meg at denne lydkomposisjonen som er direkte inspirert og knyttet til «Lifeboats» kan danne en slags kjerne i det mangfoldige kulturelle møtet som vil finne sted når båtene ankommer de ulike stedene. Denne kjernen er så sterk at den kan ingå i en kunstnerisk helhet med andre uttrykk av både visuell og performativ art.

Slik setter Marit Benthe Norheim i gang bølger av nye visjoner i verden med sine høyst visjonære, men helt konkrete skulpturer.

Ruth Wilhelmine Meyer, sangperformer.

bottom of page