top of page

PROJEKTET / NYHEDER

Maj 2022, Nyhedbrev og opdatering  fra Marit Benthe Norheim

November 2020, Nyhedbrev og opdatering  fra Marit Benthe Norheim

22. december 2019

NYT FRA LBSS (Den selvejende institution Life-boats sejlende skulpturer)

 

 

Life-Boats i 2019

Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for endnu et år med god opbakning og deltagelse i sommerens sejladser. Ligeledes ønsker vi at sige en kæmpestor tak for den velvilje og støtte vi har modtaget fra kommuner og region i Nordjylland.

Begivenheder i året der gik:

 • Sommerens sejllas med L-B gik op langs Vendsyssels østkyst med besøg i Hals, Aså, Sæby og Strandby.

 • Stor event i Aså med Ansigt til Ansigt event og udstilling af Benthe Norheims galions skulpturer i Dronninglund.

 • Velbesøgte åben båd arrangementer i Aså, Sæby og Strandby.

 • Donation fra SparNord Fonden på 10.000 kr. til brug for sommerens program.

 • Sensommer besøg i Aalborg Skudehavn med Ansigt til Ansigt event for Vesterkærets Skole.

 • Udskiftninger i bestyrelsen for den selvejende institution, hvor vi sagde farvel og tak til Jens og Flemming for god og tro tjeneste og hilste Niels Mellergaard velkommen.

 • Formatering af en ny projektorganisation.

 • Stor donation fra Region Nordjylland, som støtter vores 2020 projekt med i alt 230.000 kr.

 Store Planer for 2020:

 • Life-Boats projektgruppe har brugt efteråret til at formulere og planlægge ”Projekt Norge 2020”, som bliver starten på Life-Boats rejse ud i verden og dermed realisering af kunstnerens store vision for de sejlende skulpturer.

 • I november besøgte projektgruppen Vestfold /Telemark Fylke, hvor vi fik skabt kontakter til kulturorganisationer, der ønsker besøg af Life-Boats.

 • Planerne er så langt fremme, at vi med stor sandsynlighed kan sige, at vi skal sejle på Telemarkskanalen på ruten fra Porsgrunn – Skien – Ulefoss – Notodden.

Forventninger til 2021:

 • Baseret på den store interesse der vises fra Norske samarbejdspartnere, så er det planen, at vi overvintrer i Norge og besøger Larvik – Sandefjord – Tønsberg – Horten og Oslo.

 • Forudsætningen herfor er dels fortsat opbakning fra vores støttemedlemmer og dels en betydelig fondsstøtte og sponsorering i Danmark og Norge.

bottom of page