top of page
Januar 2015

LIFE-BOATS til mit liv
af performancekunstner, Inga Gerner Nielsen

LIFE-BOATS til mit liv
af performancekunstner, Inga Gerner Nielsen

Her er min dybtfølte personlige begrundelse for nødvendigheden af visionen Life-Boats:

Jeg har brug for dem. Hver af Marit Benthe Norheims tre LIFE-BOATS; Den gamle; Skibet er Ladet med Minder. Hende midt i livet; Skibet er Ladet med Liv. Og den unge; Skibet er Ladet med Længsel. Sidst nævnte; en manifestation af det sted i livet, som jeg som ung kvinde selv befinder mig i. Her, lige ved begyndelsen af den næste fase i mit liv, føler jeg en presserende nødvendighed for at se alle tre skibe sejle på samme vand. Adskilte som kroppe, men altid i sammenhæng med hinanden.

Jeg længes nemlig efter de fortællinger fra forskellige generationer af kvinder, LIFE-BOATS vil lade og fragte fra havn. Og inspireres af visionen om deres rejse fra Danmark, ned gennem Europa og tilbage igen.

Jeg glæder mig til selv at bidrage med de drømme jeg har været bugende fuld af. Og de fortællinger om hvordan nogle af dem allerede har udfoldet sig som kunstprojekter. Mest af alt har jeg brug for at se og lytte til dem. For at kunne bevæge mig videre i livet trænger jeg nu til at få kendskab til andres drømme og erfaringer med hvordan de førte dem ud i livet. De veje de har taget. Hvordan de klarer og har klaret skærene. Jeg tynges af en oplevelse af en manglende overlevering mellem unge og gamle. Som om vi som generation må bevæge os frem alene. Måske er det fordi jeg tilhører en generation, som ikke ønsker at lytte til den ældre? Måske har generationerne før os stadig så travlt med at skabe deres egen vej, at de ikke har tid til at lytte til hvad vi drømmer om og derfra give deres bedste råd? Jeg tror at det kan hænge sammen med at der ikke er nogen fora, hvori vi kan mødes og tale sammen. Fordi enhver kvinde ung som gammel lever sit eget adskilte liv - og at vi kun sjældent befinder os i de små stuer, hvori fortællinger om livet engang blev delt.

LIFE-BOATS kan blive sådanne rum for os. De kan bevæge sig ind og åbne sig som fora, som mennesker måske ikke engang vidste de manglede. De rummer muligheden for at vi alle kan blive hørt hvor vi er i livet. De kan lade os dele vore længsler, liv og minder.

Jeg længes efter engang at kunne mindes et liv, der samlede sig i LIFE-BOATS.

Inga Gerner Nielsen, januar 2015
http://ingagernernielsen.tumblr.com

bottom of page