top of page

Projektet relateres til Region Nordjylland,
af Thomas Østergaard, tidl. Kultur og fritidschef, Frh. Kommune

Projektet relateres til Region Nordjylland,
af Thomas Østergaard, tidl. Kultur og fritidschef, Frh. Kommune

Projektet bidrager / indgår i krydsfeltet mellem ”kreative alliancer” og ”kultur og erhvervs-samarbejder”, da det involverer både kunstner, kulturvirksomheder (Vendsyssel Teater, Grafisk Værksted, Designskolen i Kolding) og erhvervsliv (Aalborg Portland) videns-institutioner til formidling og opsamling af resultater (Aalborg Universitet (APEX) og University College Nordjylland) samt turist og oplevelsesindustrien i form af lokale og regionale kulturevents undervejs i gennem de Europæiske kanaler. Projektet henvender sig desuden til unge og dermed til unge som nye forbrugere af kultur.
Projektet vil desuden involvere og søsættes i og med bidrag fra institutioner og kommuner fra Frederikshavn, Hjørring, Aalborg kommuner og dermed medvirke til at fremme opfattelsen af Nordjylland som en progressiv og dynamisk region med et levende kulturliv.

Projektet vil gennem sine netværk og sin europæiske radius styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland, fremme udviklingen af potentialerne i regionens institutioner, vækstlag og netværk, samt fastholde videnstunge og kreative kunstneriske arbejdspladser gennem udfordrende og netværksbaseret arbejde. Projektets involverende karakter og ambitioner, vil som flere af hendes øvrige projekter, (Fruen fra Havet, Rottejomfruen, Campingkvinder, m.fl) desuden engagere og involvere unge som både kulturaktører, kulturskabere og kulturforbrugere.

Projektet imødekommer Kulturaftale Nordjyllands målsætninger om at ville fremme vækstbetingelserne for kunstnerisk produktion i Nordjylland, samt at ville fastholde og kompetenceudvikle allerede herboende kunstnere, og medvirke til at udvikle disses arbejds og udtryksformer gennem internationalt og tværregionalt samarbejde mellem kultur, erhverv og udvikling.
Projektet imødekommer desuden Kulturaftalens satsning på børnekultur i det tusinder af børn i Nordjylland og langs de europæiske kanaler vil møde professionel kunst i deres hverdag, medvirke som kulturbærere og kulturskabere i en professionel kunstnerisk proces og samtidig synliggøre Nordjylland, som et åbent, tolerant og kunstnerisk rigt talenteret område i Europa.

Projektet vil skulle anvende ny teknologi i såvel formidlings som konstruktionssammenhænge og vil derfor medvirke til at skabe nye formidlingsplatforme og fremhæve de nordjyske kunstneres evne til at samarbejde i tværregionale netværk, på tværs af kultur og videns-institutioner gennem anvendelsen af nye digitale interaktive medier.

Projektet vil, som Campingkvinnerne have en stor medie-effekt og vil gennem tilrettelæggelse af den fornødne strategi kunne medvirke til at synliggøre Nordjylland i hele Europa.

bottom of page