top of page
juni 2017

Livet er som en sejlads
Sognepræst Eva Jerg, holdt hyldesttale for Life-boats
ved deres besøg i Fredericia.

Livet er som en sejlads
Sognepræst Eva Jerg, holdt hyldesttale for Life-boats
ved deres besøg i Fredericia.

Hyldesttale for et spændende kunstværk, der sætter tanker i gang.

Livet er som en sejlads.
Billedet er gammelt og evigt ungt.
Livet er som en sejlads
med blikstille bølger,
med høj sø,
med skumtoppede bølger,
med havblik.
Ethvert menneskeliv er sin egen sejlads, sin egen historie.

Tre kvinder ligger til kaj her.
Eller måske er det den samme kvinde i tre stadier af hendes livs sejlads?
Eller måske er det alle kvinder til alle tider?

Kvinderne - skibene - er ladet
med længsel, med liv, med minder.
Nu ligger de her, forsvarligt tøjrede:

Både længslerne, livet og minderne.
Men sandheden er jo, at hverken længsel, minder eller livet selv lader sig fortøje.

I dag bliver vi stående her ved kvinderne.
Men gå i tankerne om bord.
Bådene inviterer til det.

Gå ombord i "Livet".
Det er hende, der ligger i midten.
Lad tankerne sejle til dem, der gav dig livet.
Dem, der sejlede forud for dig.
Lad tankerne flyde til dem, du har givet liv.
Og liv gav du, hver gang du tændte glimt en andens øjne.
Hver gang du gav et andet menneske håb.

Live-Boats. Både, der gir liv.
Life-Boats. Redningsbåde. Minder os også om dem, der reddede livet,
minder os om dem, der mistede livet,
om dem, ingen båd kunne redde.

Gå så ombord i "Længslen".
Jeg ved godt, at hun ligger forrest.
Men længsel går ikke altid forud for liv.
Længsel rimer på udlængsel.
Længsel rimer på fremmede havne.
Længsel rimer på uro.
Og på drømme.
Og længsel rimer på drive -
på at kaste trosserne og bare lade sig drive med.
Længsel smager af saltvand og af champagne og endnu ukendte smage.

Live-Boats.
Både, der får dig til at længes.
Og så gå ombord i "Minderne".
I minderne fra de kvinder, hvis stærke historier sejler med.
Gå ombord med dine minder.
Minder om kvinder.
Minder om mænd, du mødte på dit livs sejlads.

Minder er en af de stærkeste ballaster, vi kan have med på livets sejlads.
Meget andet kan vi smide over bord undervejs,
men minder sejler altid med.
Både når vi sejler, og når vi støder på grund.

Livet er som en sejlads.
Skibet er ladet med liv - med længsel - med minder.
Hvad er dit skib ladet med?
Life-Boats - et år har de sejlet.
Ethvert kunstværk har sin egen tid.
Tiden fra den første tanke.

bottom of page