top of page

Som medlemsgave får du en af disse flotte floating pens, med sejlende Life-boats

Torben Klostergaard har udført dette smukke smykke i bronze, som sin personlige hyldest til projekt Life-boats. som støttemedlem kan du købe halssmykket for 350 kr., som ubeskåret går til projektet. Smykket og medlemsskab tegnes gennem Jens Guldsmed-Thomsen: jgt@diligenza.dk

hverveflyer støtteforeningen LB 2023.jpg

Download resultatopgørelse,

Støtteforeningen for Life-boats:

 

2023

2022

2020-2021

2018

2017

2016

2015

2014

Bliv medlem af støtteforening

for Life-boats

VÆR MED TIL AT STØTTE ET INTERNATIONALT PROJEKT MED RØDDER I DET NORDJYSKE. LIFE-BOATS ER ET KUNSTNERISK PROJEKT, DER BYDER PÅ EN NY OG ANDERLEDES MÅDE AT FORMIDLE KUNST PÅ, OG SOM I HIDTIL USET GRAD PEGER FREMAD. ALENE STØRRELSEN GØR DETTE PROJEKT TIL NOGET SÆRLIGT

 

Processen appellerer til at være sammen om noget, stå sammen om noget – at ville det! Og her er støtteforeningen en væsentlig aktør. Det er således foreningens formål at støtte aktiviteterne i `Den selvejende institution Life Boats´ samt at tilknytte interesserede og skabe opbakning omkring projekt Life-Boats.

 

Efter at skibene er færdigbyggede, er støtteforeningens væsentligste opgave, at medvirke ved planlægningen af rejserne, samt at rekruttere frivillige, der gerne vil deltage på rejserne. 

Støtteforeningen har allerede over 200 medlemmer, men vi håber på at få flere interesserede støttemedlemmer, og at der blandt medlemmerne kan etableres interessegrupper, som vil tilrettelægge diverse aktiviteter til støtte og promovering af det helt fantastiske og unikke kunstneriske projekt, som `Life-Boats´ er. Som medlem opnår man en række fordele f.eks tilbud om at deltage på rejserne, at deltage i arrangementer, samt tilbud om køb af “merchandise”. Endelig bliver du som medlem  løbende informeret om projektet.

 

KONTINGENT

Et års medlemskab er fastsat til 200 kr. for en person, 300 kr. for par, 500 kr. for foreninger o.l. Kontingentet gælder for det kalenderår hvori indbetalingen er foretaget.

Medlemsskab tegnes ved at overføre kontingentet for det valgte medlemsskab til støtteforeningen Life-boats. Reg. nr. 9070 Konto nr. 1628925816. Husk at oplyse navn på indbetalingen. Der kan også betales på mobilePay 91 89 02, eller på NemTilmeld https://stoetteforeningenlifeboats.nemtilmeld.dk/

Samtidig med indbetalingen fremsendes: Adresse, telefon, mobil og email adresse til: Jens Guldsmed-Thomsen, jgt@diligenza.dk

Vi håber at kunne rekruttere rigtig mange interesserede støttemedlemmer, og at der blandt medlemmerne kan etableres interessegrupper, som vil tilrettelægge diverse aktiviteter til støtte og promovering af det helt fantastiske og unikke kunstneriske projekt, som `Life-Boats´ er.

430101837_714157680923636_3987776337622663722_n.jpg
20230218_181647.jpg
20220429_192308.jpg
LB Generalforsamling 2019.jpg
bottom of page