top of page
Papirøen den 4. juli 2017

Åbningstale ved Life-boats ankomst til København
af Else Marie Bukdahl, Dr. Phil.

Åbningstale ved Life-boats ankomst til København
af Else Marie Bukdahl, Dr. Phil.

<p class="font_8">Den dansk/norske skulptør Marit Benthe Norheim er en internationalt anerkendt kunstner, hvis kunst bygger på mange former for samarbejde med teknologi og naturvidenskab, samtidig med at den har en særlig visionær kraft og opretter nye og uventede relationer med den omgivende verden og det enkelte menneske, naturen og samfundet som sådan. Under opbygningen af disse relationer, er hun også inspireret af litteratur, filosofi og æstetik. Hendes kunst er i det hele taget placeret i et interdisciplinært felt.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Hun har haft mange udstillinger især i Danmark, Norge og England og hendes værker er præsenteret på adskillige museer, f. eks. Nationalgalleriet og Museet for Samtidskunst i Oslo, og Vendsyssel Kunstmuseum. I mange år har hun især fået gennemslagskraft i det danske og internationale kunstliv, fordi hun har skabt en lang række, ofte meget omfangsrige og originale projekter, der har givet offentlige rum i Norge, Sverige, Danmark, England, Island og Grønland en ny identitet. I mange tilfælde har hun givet havnefronter, skoler, hospitaler, hospicer, kirker og industrivirksomheder en ny og synlig profil.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Beton er hendes foretrukne materiale og hun har erhvervet sig en dybtgående indsigt i dette materiales mange anvendelsesmåder. Det drejer sig om et materiale, der er anonymt i sig selv og som hun har ændret på en sådan måde, at det fremtræder som et "kunstnerisk materiale", som hun har præget med en særegen følsomhed. Marit Benthe Norheim har altid været optaget af, hvordan hun kan intensivere dialogen og forholdet mellem sin kunst og publikum. Hun fandt frem til, at hvis hun lavede bevægelige skulpturer, ville hun kunne skabe nye former for kommunikation. Hendes første forsøg på at skabe mobile skulpturværker var de rullende engle, som publikum selv kunne rulle med og derved få en fin både mental og fysisk kontakt med.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Med skabelsen af Campingkvinderne (2008) har hun uddybet denne strategi. Hun transformerede fem slidte campingvogne til bevægelige kvindefigurer af stor styrke. Deres skørter dækkede selve campingvognen, medens overkroppen trådte frem på taget. De har allerede kørt rundt i ind- og udland og oprettet nye typer kontakter på steder, hvor billedkunsten normalt ikke har været præsenteret. Derved er det lykkedes hende at udvide skulpturens kommunikationsflade. Men hun har også kombineret musikken med sin kunst. Det er sket gennem et årelangt meget frugtbart samarbejde med den kendte komponist Geir Johnson. Ved at skabe bevægelige skulpturer og installere musik i dem, har hun indføjet en tidsdimension i skulpturen, som den normalt ikke har.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">I år har hun endnu engang overrasket os, idet hun har skabt intet mindre end tre 12 meter store Life-boats, som allerede står i havnen her på papirøen og venter på jeres besøg. Arbejdet har taget ca. 7 år. De tre både er udført i beton og formet som kvindefigurer, der er både kraftfulde og præget af stor sensualitet og udtryksfylde. De store kvindefigurer er bådenes form og repræsenterer de tre centrale stadier i en kvindes liv. Den første båd hedder "Mit Skib er ladet med Længsel" - det er den unge kvinde, der er på vej ud i livet og længes efter kærlighed. Den anden båd hedder "Mit skib er ladet med liv" - i dette tilfælde er kvinden gravid og midt i livet. Den sidste både har fået navnet " Mit skib er ladet med Minder" - den bærer 19 galionsfigurer - der er portrætter af kvinder, der er over 70 år og som har haft et virkefelt i flere lande. Men samtidig udtrykker de almengyldige eksistensforhold og målsætninger.</p>
<p class="font_8">De er præget af et fint samspil mellem det lokale, det nationale og det globale. Og hvor forskellige de end er så har de et mål tilfælles. Det er en energisk stræben efter sammenhold, fred og menneskelighed. Flere af dem har - gennem deres liv - smerteligt oplevet, at denne stræben ofte har været vanskelig at virkeliggøre, ja ligefrem er blevet trådt under fode. Også i dette projekt er det den norske komponist Geir Johnson, der laver musik. Han har komponeret musik til indersiden i hver båd, således at den kan understrege kvindernes individuelle karakter og almene symbolske funktion.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Gang på gang oplever vi, at både digtere og billedkunstnere kan ændre vor opfattelse af vor hverdag og give os nyt livsmod og afdække dele af vor verden, som vi ikke har været opmærksom på. En sådan oplevelse får vi, når vi møder og sejler med Marit Benthe Norheims Life-boats. Samtidig åbner de døre til fantasiens verden og præger det konventionalitetens slør, som ofte omgiver vor dagligdag. Og netop fordi Marit Benthe Norheim har koblet skulptur, musik sammen i et bevægeligt - sejlende - kunstværk, kan de griber dem, der møder dem eller kommer om bord på dem på en særlig intens måde. For de appellerer til alle vor sanser og mange af os har allerede oplevet, hvorledes de næsten tager bolig i vor bevidsthed og derfor bliver ved med at sætte præg på vor hverdag. Under selve oplevelsen af det kunstværk, som Life-boats er, sker der det, at de faste meninger og holdninger, vi har, ofte bliver overskredet og der bliver lukket op for en anden erfaring: livet er rigere end nogen enkeltteori om det kan indfange.</p>
<p class="font_8">Life-boats knytter også det lokale og det internationale eller det globale sammen. Og det er en bestræbelse, der er særlig væsentlig i dag, hvor enøjede nationalistiske bevægelser truer med at spærre udsynet. Hvis ikke det lokale og det nationale har et globalt sigte, vil det blive Selvtilstrækkeligt. Vi håber derfor, at Life-boats får mulighed for at sejle på de tyske og franske floder og helst også på den kinesiske kanal for derved at kunne knytte bånd mellem vor forskellige kulturer. For disse sejlture vil blive planlagt på en sådan måde, at der bliver arrangeret kunstneriske og kulturelle begivenheder i hver af de havne, hvor bådene kommer til at ankre op. Det kan være teater, musik, små kunstudstillinger og andre former for aktiviteter, som giver muligheder for nye kulturmøder og ny former for forståelse for både de ligheder og de forskelle, der er imellem vore lande. Og netop Mit Skib er ladet med Minder er særlig vigtig i denne sammenhæng. For de 19 kvindefigurer symboliserer jo - som nævnt - et tværkulturelt perspektiv og de beder om at komme ud i Europa og andre lande for at skabe frugtbare kulturmøder.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Vi håber alle, at den drøm om at sejle ud i den vide verden bliver til virkelighed, men vi er samtidig utroligt glade for, at Life-boats har fået mulighed for at komme til Copenhagen Contemporary på Papirøens. De tre både kommer hver på sin måde med budskab om håb for større forståelse for kulturelle forskelle og en ny mere fredelig verden, hvor kærligheden har det sidste ord.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Else Marie Bukdahl</p>

bottom of page