top of page

Kunstner Ole Tersløse
om Marit Benthe Norheim og Life-boats

Kunstner Ole Tersløse
om Marit Benthe Norheim og Life-boats

Benthe Norheim skaber mytologiske figurer i stor skala. De er for mig at se bevidst følelsesladede, hvilket hurtigt kunne blive sentimentalt, men indlevelsen får modspil af en æstetik, der er dissonansfyldt og forvreden.

I forbindelse med et fremtidigt projekt med kæmpemæssige skulpturer udformet som både, siger hun, at hun har arbejdet med "gallionsfiguren" som symbol. Billedet, der beskytter skibet på dets rejse over havet. Jeg synes, hun her imødekommer et behov hos mennesket om at skabe sindbilleder, der beskytter vores liv, og giver det et meningsdannende perspektiv. Et behov stort set al samtidskunst har tilsidesat i et forsøg på at ville tækkes moderne filosofi, der konsekvent piller menneskets symboler og myter fra hinanden.

bottom of page