top of page

Marit Benthe Norheim - en meningsskabende kunstner
af Inger Grund Petersen, Turistchef - Sæby

Marit Benthe Norheim - en meningsskabende kunstner
af Inger Grund Petersen, Turistchef - Sæby

Jeg har som lokal initiativtager og projektleder på kulturprojektet "Mellem Himmel og Hav. Engle, havfruer og andre rejsende", haft den store glæde gennem mere end to år at arbejde tæt sammen med kunstneren Marit Benthe Norheim. Dels i forbindelse med hendes skulpturprojekt "Rullende engle" i Oslo, Wick og Sæby, dels omkring arbejdet med en 6 m høj dobbeltsidet galionsfigur, Sæbys nye vartegn: "Fruen fra Havet". Skulturprojektet " Fruen fra Havet" inspirerede til en tvillinge-skulptur i Norge med et andet motiv fra Henrik Ibsens skuespil, nemlig "Rottejomfruen" i Skien- et projekt, som med Marit Benthe Norheims hjælp efterfølgende førte til et fremragende og udbytterigt kulturelt samarbejde mellem Ibsenbyerne Skien og Sæby. Endelig har vi i Sæby haft fornøjelsen af at få besøg af den rullende karavane af "Campingkvinder", som vakte stor opmærksomhed i byen.


Fruen fra Havet
Omdrejningspunktet for kulturprojektet i Sæby var Marit Benthe Norheims ide om at binde 4 historisk strategisk vigtige havnebyer sammen med udgangspunkt i "stedets ånd" i det, der i dag er "udkant" i hhv. Danmark, Norge, Skotland og England. "Stedets ånd" el ler den særegne, lokale identitet sku lle komme til udtryk gennem hver bys unikke galionsfigur. Og en inspirerende, kulturel udveksling af erfaringer og historier blev igangsat på tværs af landegrænserne.
l Sæby valgte vi at inddrage sko le og børnehaver i projektet, og som noget helt ekstra-ordinært drog Benthe ud på skoler og til børnehaver og fortalte børnene om betydningen af galionsfigurer og skytsengle og igangsatte børnenes arbejde med at lave hver deres "beskyttelsesfigur" til indlejring i galionsfiguren "Fruen fra Havet". Mere end 1500 børn deltog i projektet, hvoraf godt 900 børn lavede beskyttelsesfigurer i keramik og glas, mens de øvrige lavede billedkunst og skulptur under det fælles tema til udstilling flere steder i kommunen.
Gennem hele projektet viste Marit Benthe Norheim sit store overskud som formidler af sin kunst, og ikke mindst som en kunstner, der magter det helt store format og bare vokser proportionalt med udfordringerne. "Fruen fra Havet" er blevet et kært folkeeje og vartegn, som tiltrækker mange besøgende.
Benthe Marit Norheim har en ganske enestående evne til at involvere både børn og voksne i sine gigantiske projekter. Men stor seriøsitet og engagement magter hun på en gang at formidle sine visioner og at være fuldstændig åben og fordomsfri i sin tilgang til de mennesker, hun inddrager i arbejdet. Hun har som kunstner en enestående respekt for de udtryk, børnene bidrager med, ligesom det overalt lykkes hende at skabe begejstring, medejerskab - og frem for alt mening - omkring de kunstværker, hun skaber.

"Life-boats"
Med økonomisk støtte fra fremsynede kulturpuljer og visionære virksomheder, vil Marit Benthe Norheim uden tvivl både kunstnerisk, teknisk og med stor personlig gennemslagskraft, kunne gennemføre sit hidtil største projekt "Life-boats" - til gavn og glæde for såvel publikum som investorer.
Marit Benthe Norheim vil med dette fantastiske og opsigtsvækkende projekt kunne skabe en sjældent oplevet opmærksomhed i alle de lande og byer, hun sejler igennem. For Marit Benthe Norheims skulpturprojekter er altid kommunikative kulturprojekter i videste forstand, og ingen, som kommer i berøring med Marit Benthe Norheims "Life-boats" vil forblive uberørt af mødet, ligesom "Life-boats" vil blive ladet af betydning fra alle de mennesker, der på turen gennem Europa går ombord på "Life-boats" og bidrager t il kunstværket.
"Life-boats" kan blive en enestående platform for et norsk-dansk kulturfremstød i Europa, hvis man griber chancen og har visionerne. l en t id med stor splittelse i det europæiske projekt, er det netop den grænseoverskridende kulturelle udveksling og stærke kunstneriske projekter som "Life-boats", der kan skabe sammenhængskraft og mellemfolkelig forståelse.
Den har vi brug for - både politisk og i erhvervsmæssig henseende.

Med venlig hilsen
Turistchef Inger Grund Petersen

bottom of page