Ruth Ross Karlsen, (f. 1928. Tyskland/Polen/Norge/Dk)

​Med krigen forsvandt barndom og ungdom

Ruth Ross Karlsen, (f. 1928. Tyskland/Polen/Norge/Dk)

Hun blev gift norsk efter krigen, bor nu i Danmark. Ruth skriver og holder foredrag om, at vi ikke skal glemme! - At den 2. Verdenskrigens grusomheder har fundet sted, og at hun var et vidne til det. Hun blev tvunget til at være et tavst vidne. Hendes symbolske portræt har vidåbne øjne og et stort øje i brystet, hvor pupillen er hovedet af en lille pige med stivet strutskørt. - Ætset ind som et udadvendt relief på den ene side, og indadvendt relief på den anden side.

Interview med Ruth

00:00 / 04:53

Arbejdsskitser, foto af relieffer og tre-dimensionel model

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title