Roberta Irgens Møller (f.1930 USA/New Zealand/Congo/Dk)

Man glemmer ikke følelsen af at være den fremmede

Roberta Irgens Møller (f.1930 USA/New Zealand/Congo/Dk)

Hun traf sin danske mand i Paris, og flyttede til Danmark i begyndelsen af 1950érne. Kontrasten til et liv i efterkrigstidens Danmark i mandens strenge familie, hvor de ikke kunne tale samme sprog, var stor for en 20-årig. Hun fik hurtigt tre børn og med sin mand arbejdede hun for Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp i Afrika. Som 86-årig enke bruger hun endnu 6 måneder om året i New Zealand til frivilligt arbejde blandt New Settlers. Portrættet viser en udadvendt kvinde, som ser sygdom og lidelse i et større perspektiv og stadigt bevarer sin optimistiske livs energi og engagement.

Interview med Roberta på hendes eget modersmål

00:00 / 06:02

Arbejdsskitser, foto af relieffer og tre-dimensionel model

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title