June Boyce Tillman (f. 1943 UK/Globetrotter)

Outsider, feminist og religiøs forkynder af forskellighed

June Boyce Tillman (f. 1943 UK/Globetrotter)

Hun er anglikansk præst med stor åbenhed for andre religioner, og samarbejde på tværs. Hun er komponist, professor i musik og feminist. Hun mener, at det at rejse i alle verdens kulturer er meget nemt, hvis det ses i forhold til de udfordringer, hun har haft ved at være kvinde fra en fattig bondefamilie, som skulle bevæge sig igennem det engelske klassesystemet. Hendes fysiske fremtoning, minder om en frodig afrikansk dukke. Skulpturen har store former, som understreger frodighed og mangfoldighed. Flere arme, flere hoveder – mange tegnede elementer på kroppen.

Interview med June på hendes eget modersmål

00:00 / 02:09

Arbejdsskitser, foto af relieffer og tre-dimensionel model

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title