Camilla Isanovic (f.1942 Bosnien/Dk)

Hård skæbne - ukuelig livskræft

Camilla Isanovic (f.1942 Bosnien/Dk)

Hun har måttet flygte fra krigen på Balkan, og mistede en søn under flugten. Hun har to børn boende i Danmark, men bor alene på Jyllands vestkyst i en lejlighed som vidner om glæde over det tekstile håndværk. Hun lavede sine egne tæpper, som blev skjult under krigen af nogle naboer. Dem har hun fået tilbage. Ellers er det hækletøj og voldsomme gardin-scenografier, som jeg blev vældig optaget af. Hun fortalte hjerteskærende på dansk om den voldsomme flugt, og sagde, at alle de flygtninge hun ser på TV er hende selv. Hun identificerer sig med dem, samtidig som hun aktivt tager del i livet i den lille byen hun bor i. Hun er muslim, men uden at være tildækket. Jeg valgte at bruge gardinerne, med alle læg og folder, som scenetæppe for hjerteregionen, hvor det på den ene siden åbner for et ansigt, og på anden side et fravær af det. Tårerne er med i dette portræt.

Interview med Camilla på hendes eget modersmål

00:00 / 02:49

Arbejdsskitser, foto af relieffer og tre-dimensionel model

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title