Bådene bliver søsat  den 18. juni 2016 i Aalborg i forbindelsen med Aalborg Regatta. Hvorefter de skal sejle rundt i Limfjorden som ambassadørerfor Aarhus 2017, indtil de sejler ind i Aarhus efteråret 2016’ 

Sejlruten for 2016:

12. - 14. juni:

15. – 18. juni:

18. juni:

18. - 20. juni:

22. - 26. juni:

7. - 11. juli:

14. - 20. juli:

22. - 27. juli:

5. - 8. august:

11. - 15. august:

19. - 28. august:

1. - 5. september:

14. - 19. september:

23. - 26. september:

28. - 30. september:

1. - 4. oktober:

7. - 10. oktober:

12. - 23. oktober:

 


REJSEN PÅ DE GAMLE VANDVEJE SOM UDGØR EUROPAS KANALER

 

Mange lande og byer, både i Skandinavien og i både vest- og øst-europa, har allerede vist interesse for at få besøg af Life-boats

 

Rejserne kan foretages over mange år, i sommersæsoner. Mange lande og byer, både i Skandinavien og i både vest- og øst-Europa, har allerede vist interesse for at få besøg af projekt Life-boats.

De endelige rejseruter, vil først blive fastlagt når arbejdet med finansieringen er kommet lidt længere, og kontaktpersonerne i de respektive byer og havne bliver mere involveret i processen.

 

Dette sker sideløbende med produktionen af Life-boats i fuld målestok. Der arbejdes på en organisationsmodel, der vil kunne inkludere en international koordinator, til at tage sig af kontakten med de forskellige byers kulturinstitutioner, for at indgå i konkrete samarbejder. 


De byer som de sejlende skulpturer skal lægge til ved, bliver udvalgt i samarbejde med et netværk som er ved at blive bygget op. I havnene vil der foregå kunstnerisk udveksling på flere måder og blive mulighed for at opleve skulpturskibenes indre.
Det europæiske kanalsystem er fortidens og til dels nutidens trafikveje, til transport og kommunikation mellem mennesker, lande og folkeslag – til udveksling af varer, idéer og værdier. Projekt Life-boats skal handle om kommunikation og udveksling af nære og varige værdier.

 

Det er også hensigten med denne rejse at profilere forholdet mellem Danmark, de omkring liggende lande og EU. Og det bliver dermed vigtigt at præsentere kunst, kultur og erhvervsliv i de byer som de 3 skulpturelle skibe gæster. For at gøre dette muligt kan vi engagere følgebåde, som kan indeholde materiel til dette brug.

 

Life-boats skal sejle langs den danske kyst, med stop ved flere byers havne.
På det viste kort, kan man se de byer som allerede har ytret ønske om at få besøg af Life-boats, og som vi er i dialog med om dette
(de er markeret med rødt)

 

SKAGEN, FREDERIKSHAVN, SÆBY, ÅLBORG, ÅRHUS, RANDERS, FREDERICIA, SØNDERBORG, AABENRAA, HELSINGØR, KØBENHAVN, FLENSBORG, BERGEN, OSLO, TELEMARKSKANALENE, WARSAWA, KRAKOW

Ellers har vi tilgængelige netværk, der venter på at blive kontaktet bl.a. i (de er markeret med gult)

LUBECKER KANALEN, BERLIN, AMSTERDAM, GHENT, BRUSSEL, PARIS, MARSEILLES OG  DE SVENSKE KANALER
 

Sejladsen 

 

Skulpturskibene kan foretage mange rejser i årene efter at de er søsatte. På dette skolekort er der tegnet ind flere mulige rejseruter, som kan foretages i forskellige  perioder.
Den ene kan være en nordisk rejse, den anden en vesteuropæisk, og den tredje en østeuropæisk kanaltur.