Espen Wæhle, direktør for Norsk Maritimt Museum

 

Oslo, 14 oktober 2011

 

 

Tilslutning til prosjektet Life-Boats av Marit Benthe Norheim

 

Vi har fått presentert prosjektbeskrivelsen for ”Life-Boats” og har i den forbindelse hatt et møte med Geir Johnson, komponist og en av prosjektets bidragsytere. Vi har videre sett på prosjektet i henhold til Norsk Maritimt Museums utstillingsvirksomhet og planer for kunstnerisk og formidlingsmessig virksomhet i de kommende årene. Prosjektet har vakt interesse og begeistring blant de ansatte og ledelsen, og vil etter vårt syn gi museet en ny måte å formidle sjøfartens mytiske historie på – så vel i museets utstillingsområde som på fjorden rett utenfor.

 

Norsk Maritimt Museum vil derfor markere vår interesse for å være havn for og med-arrangør av prosjektet i Oslo i løpet av sommeren 2013. Det er ennå ikke inngått noen skriftlig avtale mellom partene, eller diskutert noen økonomiske rammer for samarbeidet. Dette er derfor å forstå som en intensjonserklæring og tilslutning til prosjektet på prinsipielt grunnlag.

 

 

For Norsk Maritimt Museum

 

 

Espen Wæhle, Direktør