Jørgen Selmer, Jens Frimann og Jørgen Sprogøe, Helsingør

Anbefaling fra Kulturchef for Helsingør kommune, Direktør for Handels- og søfartsmuseet og Leder af Helsingør Teater, vedrørende projektet Life-Boats

 

I efteråret 2009 har vi stiftet bekendskab med Marit Benthe Norheims værk ”Life-boats” med henblik på at udforske projektets muligheder i forhold til Helsingør.

Helsingør gennemgår i disse år store forandringer på kultursiden i perioden 2010-2012 investeres ca. 1.2 milliarder kr. i kulturel infrastruktur i havneområdet omkring Kronborg. I 2010 åbner et Kulturværft og i 2012 et nyt Søfartsmuseum.

I perioden 2010-2012 driver Helsingør Teater projektet Hjemstavn.com. Hjemstavn.com er støttet af Statens Kunstråd med 3.2 millioner kr. og har et samlet budget på mere en 7 millioner kr. Hjemstavn.com sætter værk- formidlings- og publikumsbegrebet til diskussion og arbejder med kunstneriske værker baseret på involvering og deltagelse. Undertegnede vil meget gerne forsætte den positive dialog med Marit Benthe Norheim om en realisering af værket i Helsingør.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udrede en konkret indgang for værket i Helsingør. Men, det er vores vurdering, at netop denne type af værker kan være med til at producere et kunsnerisk indhold på et højt internationalt niveau, som ikke bare understøtter ambitionen og formålet med de massive investeringer i kultur i Helsingør Kommune, men også skaber mening og sammenhæng på tværs af de enkelte kulturinstitutioners individuelle opdrag.

På den baggrund vil vi give ”Life-Boats” vores varmeste anbefaliger og vi glæder os til at følge projektets videre udvikling.

 

Med Venlig Hilsen

 

Jørgen Sprogøe Petersen, Kulturchef, Helsingør Kommune

Jørgen Selmer, Direktør, Handels- & Søfartsmuseet

Jens Frimann, Teaterleder, Helsingør Teater