Geir Berge Nordtveit, Fylkeskultursjef i Telemark - Norge

 Uttalelse av Geir Berge Nordtveit, Flykeskultursjef i Telemark

 

Telemark fylkeskommune og styret for Regionalpark Telemarkskanalen (de seks kanalkommunene, fylkeskommunen og kanalforetaket) har med interesse og entusiasme gjennomgått kunstprosjektet Life-boats.

 

Vi støtter prosjektet og håper at det lar seg gjennomføre, men kan likevel ikke prioritere noe investeringsbidrag til delfinansiering av båt to og tre.

 

Vi håper likevel at nasjonale offentlige bidragsytere og private sponsorer i fellesskap kan være med på fullfinansiere de tre skipene som skal lastes med lengsel, liv og minner.

 

Når prosjektet er fullført og skipene skal ut på sin reise, egner Telemarkskanalen seg ypperlig som arena for denne kvinnelige armadaen!

 

 

Som en profesjonell arrangør og kanaleier ser vi fram til et samarbeid om visning og opplevelser i et praktfullt kanallandskap som nå forvaltes i tråd med intensjonene i den Europeiske landskaps-konvensjonen.

 

Med Hilsen

Geir Berge Nordtveis

Fylkeskultursjef / styreleder for Regionalpark Telemarkskanalen