Else Marie Bukdahl, Dr. phil. og tidligere rektor for

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Udsnit fra Anbefaling til projekt ”Life-boats”, af Else Marie Bukdahl, februar 2009

 

I slutningen af 2008 har hun udarbejdet en projektbeskrivelse til et nyt, stort og originalt projekt, der på en kvalificeret og forunderlig måde skal knytte nye forbindelser mellem Norden og flere europæiske byer. Hun har kaldt projektet ”Livbåter/Lifeboats”. I dette projekt har hun fundet nye løsninger på forholdet mellem skulptur, bevægelse og musik for på den måde at kunne appellere til beskuernes følelser og fantasi og inddrage dem i kunstværkets tryllekreds. Projektet skal bestå af tre både, udført i beton og formet som kvindefigurer. Igen er det den norske komponist Geir Johnson, der laver musik. Han skal komponere musik til indersiden i hver båd, således at den kan understrege kvindernes individuelle karakter. Det er tanken at de tre ”Livbåde” skal sejle fra Sæby over København for derefter at krydse kanalerne i Europa og skaber et netværk af nye kontakter mellem nord og syd. De inviterer beskuerne til at opleve noget nyt og uventet, som de ikke hidtil har oplevet i kunstens verden eller i deres dagligdag. Disse ”Livbåde” kan understrege nye bevægelseslinier i miljøet og indstifte nye blikretninger. Og de kommer til at rumme en særlig sansebåret erfaring, der formidler sider af vor indre og ydre virkelighed som vi ofte overser og måske slet ikke kender. Kunsten skaber betydning i det offentlige rum, men gør det på en speciel måde.

 

I en verden, hvor der ofte er modsætninger mellem befolkningsgrupper og nationaliteter skal ”Livbådene” skabe nye livsbekræftende relationer mellem mennesker og symbolisere det ønske om fællesskab og respekt for hinanden, som altid står øverst på vor dagsorden, men som ofte har været vanskeligt at indfri.

 

”Campingkvinderne” viste med al ønskelig tydelighed, at Marit Benthe Norheim kan løse de kunstneriske og de tekniske problemer, som et stort vanskeligt gennemførligt projekt kræver. Jeg er derfor sikker på, at hun også vil virkeliggøre projektet ”Livbåter/Lifeboats” på en kunstnerisk og faglig kvalificeret måde. 

 

Jeg kan derfor meget varmt anbefale, at hun får støtte til dette projekt.

 

Else Marie Bukdahl

Dr. phil. Tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi.